Svåra men viktiga frågor

Det är svårt att tänka tanken att ett liv är slut. För många har personen alltid funnits där, men nu är det bara en kropp kvar och det är svåra frågor som närstående ställs inför.

Att se den avlidne

Ett sätt att bearbeta sorgen kan vara att se den avlidne. Man kan då ta ett avsked i lugn och ro, kanske få en annan bild av döden. Den behöver inte alltid vara så dramatisk som man tror. Ibland kan det även vara viktigt att ta ett fotografi på den avlidne som senare kan få stor betydelse i sorgearbetet.

Vad händer med kroppen

När dödsfallet inträffar utanför ett sjukhus transporteras kroppen till ett bårhus. När begravningen är planerad med begravningsbyrån ser dom till att den avlidne läggs i kista, kläs på, och transporteras till ett gravkapell eller en kyrka i avvaktan på begravningen. Detta är en så kallad bisättning.

Obduktion

Om dödsorsaken inte går att fastställa kan det komma upp en fråga om obduktion.
Anhöriga blir då kontaktade av sjukhuspersonalen. Man kan bara i vissa fall neka till obduktion.
Om Polisen blir inkopplad angående dödsfallet så utförs det alltid en Rättsmedicinsk obduktion.

Dödsorsaksintyg

Om närmast anhöriga vill ha ett skriftligt besked om dödsorsaken är det läkaren som kan ge ett sådant.

Igelströms Begravningsbyrå © 2023

Logotyp Zebraweb