Hur gör jag nu?

Hur går man tillväga när det hart skett ett dödsfall? Att förlora en anhörig är en kris i livet som helt naturligt för med sig många frågor. Med många år i begravningsbranschen är Igelströms Begravningsbyrå ett tryggt val. Jag vill hjälpa er att skapa ett personligt och ljust avsked utifrån den avlidnes önskemål och göra varje begravning unik.

En sak i taget

När en anhörig har gått bort är det mycket som ska tas om hand och ordnas upp. Det är då helt naturligt att man känner sig osäker inför allt, men en hel del kan faktiskt skjutas upp ett lite tag. Många gånger kan det vara bra att vänta någon dag innan begravningsbyrån kontaktas så att man hinner fundera igenom situationen tillsammans med sina närstående.

Underrätta anhöriga och vänner

Att kontakta anhöriga och vänner för att meddela vad som hänt vill många göra så snart som möjligt. Det kan kännas lite lättare att prata med någon och dela sorgen. De flesta vänner vill hjälpa till, men kanske drar sig för att erbjuda sina tjänster, så be om hjälp, för det vardagliga livet måste fortgå trots allt. Har man ingen närstående att prata med finns det andra som ställer upp. Man kan kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren.

Låt alla vara med

Ofta håller vuxna dom yngre utanför det som händer runt ett dödsfall. Låt även barn och ungdomar delta i planeringen och avvecklandet av dödsboet. Dom behöver inte skyddas utan ha stöd för att klara det som hänt. Att förbereda ett avsked som en begravning innebär betyder lika mycket för alla.

Igelströms Begravningsbyrå © 2023

Logotyp Zebraweb